Scheefstand

Scoliose

Kromming van de wervelkolom, ook al is het nog zo minimaal, kan zorgen voor veel pijn en problemen met de houding. Scoliose is de kromming van de wervelkolom die groter is dan 10 graden.

 

Het belangrijkste symptoom van scoliose is een aanzienlijke kromming van de wervelkolom en in veel gevallen is de persoon er niet van op de hoogte. Zelfs lichte gevallen van scoliose kunnen pijn en verminderde mobiliteit veroorzaken.

 

Bij verder gevorderde gevallen zijn de symptomen veel duidelijker zichtbaar. Chiropractie is al jaren een veelgebruikte therapie door scoliose patiënten. Studies hebben bewezen dat chiropractische behandelingen veel effect heeft en veel voordelen oplevert.

 

Ontdekken van scoliose in een vroeg stadium

Een lichte kromming van de wervelkolom wordt vaak genegeerd door de traditionele zorg. In veel gevallen wordt de diagnose scoliose pas gesteld als de kromming erger wordt, voor aanzienlijke verstoring in de wervelkolom zorgt, pijn doet, of wanneer er indicatie is voor structurele verstoring.

 

Tijdens chiropractische behandeling kan er al vroeg worden geconstateerd of er lichte kromming in de wervelkolom is of dat er verstoring ontstaat. Chiropractie geeft de mogelijkheid om scoliose in een vroeg stadium te ontdekken en te behandelen voordat de symptomen een negatieve invloed krijgen op de mobiliteit en levenskwaliteit. Chiropractische behandelingen kunnen bijdragen aan de verbetering van de pijn en immobiliteit die scoliose veroorzaakt. Ook kan de behandeling helpen bij het verminderen van bijkomende symptomen.

  

Verbetering van de hoek van Cobb

De hoek van Cobb is de term die gebruikt wordt om de mate van de kromming in de wervelkolom te meten. Vaak wordt deze term gebruikt om schade aan de wervelkolom door een blessure of ziekte te omschrijven, maar het wordt ook veelal gebruikt om de mate van kromming bij een scoliose patiënt aan te duiden. Deze meting wordt gebruikt om het verloop van de scoliose aan te duiden en helpt bij het vaststellen van de juiste behandeling.

 

In een studie gepubliceerd in september 2011, werden 28 patiënten geëvalueerd en gecontroleerd in twee klinieken in Michigan. Alle patiënten, van de leeftijd van 18 tot 54 jaar oud, hadden de diagnose scoliose. De studie hield in dat de patiënten regelmatige, consequente chiropractische revalidatiebehandeling kregen tijdens een bepaalde periode. Zodra het behandeltraject voltooid was, werden de patiënten gevolgd tijdens een periode van 24 maanden.

 

Aan het einde van de studie, gaven de patiënten aan verbetering te merken betreffende de pijn en de mobiliteit. Bovendien verbeterde de hoek van Cobb van elke patiënt tijdens en na het behandeltraject. Ook werd de mate van invaliditeit minder groot. Wat het meest opmerkelijke echter was, is dat de patiënten in de follow-ups, en zelfs aan het einde van de studie 24 maanden later, nog steeds deze verbeteringen melden.

 

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd door Bloggen Chiros LLC voor zijn Doctor of Chiropractic leden en mogen niet worden gekopieerd of gedupliceerd op welke wijze dan ook gedrukte en elektronische media, ongeacht of voor een vergoeding of gratis, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van bloggen Chiros, LLC.