Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met deze verwerking akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

 

De RugZorgKliniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Medische gegevens
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op de volgende wijze:

 • Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken wij zodat wij u goede zorg kunnen bieden.
 • Uw persoonsgegevens delen wij alleen met derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen wij die vooraf aan u.
 • Uw persoonsgegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U heeft het recht om onderdelen van uw persoonsgegevens te bekijken, graag ontvangen wij hiervoor een schriftelijk verzoek.
 • Bent u van mening dat wij persoonsgegevens niet correct hebben opgeslagen, dan ontvangen wij graag een schriftelijk verzoek van u om dit aan te passen.
 • U heeft het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen. Wees er bewust van dat wij in dit geval mogelijk niet langer verantwoorde zorg aan u kunnen verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw persoonsgegevens in dit geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U heeft het recht om de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Wees er bewust van dat wij in dit geval mogelijk niet langer verantwoorde zorg aan u kunnen verlenen. Daarom slaan we uw persoonsgegevens in dit geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • Wij beveiligen uw persoonsgegevens met alle mogelijke middelen en maatregelen tegen inzage voor onbevoegden.
 • Wij nemen contact met u op wanneer er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.